Fyllingen Karate Klubb ble grunnlagt september 1996, men kom først i aktiv virksomhet september 1998 med treninger i styrelokalene til Ortuvann borettslag i Fyllingsdalen. Driften kom i gang som et miljøtiltak for barn i nærområdet. To barn kom til første trening i Ortustranden nr 20 og antallet barn økte etter hvert og det var på det meste 12 barn som trente i lokalene til borettslaget. 

Barna ble større etter hvert og klubben måtte på leting etter større og bedre lokaler å trene i. Klubben meldte seg da inn i NIF og Norges Kampsportforbund og fikk tildelt treningstider i gymsalen på Sælen Oppveksttun i år 2000. Dermed var det også duket for å ta inn ungdom/voksne og klubben var på det meste 30 medlemmer i alderen 10-40 år i perioden frem til 2007. 

Etter flere år med noe synkende medlemstall fra 2003 frem til 2007 måtte vi finne på noe nytt og det ble startet opp igjen med barnepartier 6-12 år. Det ble holdt stands på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen høsten 2008 og våren 2009 og dermed var rekrutteringen i gang. I løpet av et år var medlemsmassen økt til 50 medlemmer. 

I 2008 flyttet klubbens leder til Loddefjord – Lyngfaret og høsten 2010 fikk vi tillatelse til å starte opp karatetrening i tilfluktsrommet til Lyngfaret Borettslag, som en miljørettet aktivitet mot barn- og ungdom i nærområdet. Det ble levert ut flyers i hele området og etter hvert begynte det å komme både barn og voksne fra nærområdet og borettslagets egne beboere. Frem til desember 2010 var det fem aktive som trente i avd Lyngfaret, men så økte det jevnt fra 2011 og i 2016 er det 38 medlemmer som trener i Loddefjord. Totalt i de to avdelingene er det 74 medlemmer pr februar 2016. Aldersgruppen er 5-56 år. Medlemstallet i Fyllingen Karateklubb har på det meste vært oppe i 157 medlemmer. 

I klubben trenes det tradisjonell Kyokushinkai karate også kalt ”knock down” karate. All trening er forberedelser til å kunne gå kamper innen fullkontakt karate. Kampformen er tilpasset alle aldersgrupper slik at de minste går lettkontakt/berøring og så blir kontaktgraden hardere dess eldre de blir. 

Instruktør har fra oppstart i 1998 vært klubbens grunnlegger, Paul Johansen. Til å begynne med var det to treninger i uken, men etter hvert økte dette til å gjelde 2-4 timer hver dag. Etter at avdelingen i Loddefjord ble opprettet ble det også muligheter til å trene lørdager og søndager og på det meste kunne det bli opptil 25 instruksjonstimer i uken. 

Klubben arrangerer også flere faste aktiviteter i løpet av et år. Eksempler på dette er sommerleiren på Dyrkolbotn Fjellstue (Mountain Camp), Moncup (lavterskelstevne for barn 5-14 år to ganger i året), Kohai Cup (rekrutteringstevne til fullkontakt karate) og Kyokushin Challenge Bergen to ganger i året. Kyokushin Challenge Bergen er et prosjekt som har som mål å samle barn/ungdom/voksen til en felles treningssamling med et avsluttende stevnearrangement.

Et av klubbens hovedmål er at alle skal få mulighet til å trene fullkontakt karate.  Klubben har som et ledd i dette innført meget lave medlems- og treningsavgifter for barn i alderen 6-12 år. Hele inntekten klubben får fra Grasrotandelen i Norsk Tipping går med til å finansiere dette, men også voksne nyter godt av dette da tredje, fjerde osv familiemedlem, uavhengig av alder, kan bli medlem til samme pris som de yngste barna.