7. jan, 2016

Kohai Cup 1-2016

Kohai Cup 1-2016 tar steget videre fra å være et stevne kun for de helt uerfarne til også å innbefatte de litt mer erfarne. Det er ingen begrensninger med tanke på beltegrad eller erfaring, men har man deltatt i Fullkontakt Karate m/knockout, kan man ikke stille på dette stevnet.

Utøvere som ikke har deltatt på stevner tidligere kan "seedes", slik at en forsøker å sikre at de ikke møter de med mest erfaring i sin aller første kamp. Er en fortsatt usikker på sine kvalifikasjoner legges det til rette for at en kan gå en treningskamp uten noen form for premiering, men der vinner av kampen kåres. Dette ordnes ved at klubben melder fra om sin utøver til teknisk arrangør etter at utøveren er påmeldt gjennom stevneportalen. En må da oppgi navn/beltegrad på utøver, og samtidig oppgi "seedet" eller "treningskamp".

Medlemmer i Fyllingen Karateklubb underetter sin sensei/senpai snarest om sin ønsket deltagelse.

Klubbenes påmeldingsansvarlige melder også på klubbens dommere gjennom stevneportalen. Egen innbydelse sendes dommerne, og egne frister gjelder for disse.

Trenger du overnatting anbefaler vi samarbeidshotellene til Kampsportforbundet. Disse finner du her

Invitasjon m.m finner du her

Påmeldingsportalen finner du her