5. nov, 2016

Moncup 13

Invitasjon er nå utsendt kyokushinklubbene i Hordaland. Klubber fra hele landet kan delta. Se facebook for mere info eller kontakt klubben for å få tilsendt invitasjon.

Stevnet er for aldersgruppen 6-14 år og det fokuseres på "Det viktigste er å delta". 
Vi vil ikke kåre vinnere i kampene og alle får gå så mange kamper de ønsker innenfor tidsrammen.

Dette er en glimrende anledning til å lære seg den etiketten rundt det å gå kamper og å få kamperfaring ikke minst. Det å ikke ha press på seg i å "vinne" kamper gjør at utøverne slapper mere av og slipper seg litt mer løs under kampen, tør å prøve "nye" ting og skaffer seg viktig erfaring og rutine. 

Her kan absolutt alle være med uavhengig av alder og hvor flinke de er. En flott anledning til å vise seg frem for foreldre og foresatte.

Moncup er også en viktig arena for de mer erfarne barna. Her kan de teste ut de siste innlærte kombinasjoner fra treningene på en mere offisiell arena enn i dojo.

Det er tillat med "lowkicks" og kontaktgraden er "lettkontakt" eller "berøring" om en vil.

Kampene vil bli styrt av en kampleder som underveis i kampen vil gi råd og tips til utøverne. Blir en utøver truffet i hodet av et spark eller at kontaktgraden er for hard, avbrytes kampen og ny kamp iverksettes.

Arrangøren stiller med hjelmer m/visir for utlån samt hansker av type WKF.

Deltagelsen er GRATIS!

Ønsker din klubb tilsendt invitasjon og påmeldingskjema kan du sende ønske om dette til e-post: fyllingen.karateklubb@gmail.com