26. mar, 2017

Årsmøtet 2017

Årsmøtet ble avholdt 23 mars i dojo der det ble endringer i styresammensetningen. Paul Johansen fratrer sin rolle som styreleder for å ha mere fokus på den sportslige delen. Ny leder blir Monica Johansen. Hun fungerer også som kasserer/regnskapsfører.

                     Styret 2017/2018

Leder: Monica Johansen
Nestleder: Hege Helleseth
Medlemmer: Jostein Olsen, Steinar Nordnæs og Paul Johansen
Varamedlemmer: Madeleine Elsafadi og Kasper Stavang.


                  Valgkomite 2017/2018
Medlemmer: Asle Nilsen, Roald Kvarv og Camilla Gullaksen
Varamedlem: Charlene Mejia

Revisor: Trine Marthinussen

Klubbens representanter: Monica Johansen & Paul Johansen

                    Alle valg var enstemmige.