Syllabus_Barn

Graderingspensum for barn

12. MON (tom 7 år) - Hvitt belte med rød stripe

Reishiki;
Enkel etikette i Dojo, til senpai og hverandre

Taiso;
Noen fysiske øvelser relatert til treningen.
Bestemmes av graderingssensor

Stillinger;
Fudo Dachi

Slag;
Vise Seiken
Seiken Morote Tsuki (Jodan, Shudan, Gedan)

11. MON (tom 7 år) - Hvitt belte med rød stripe

Reishiki;
Enkel etikette i Dojo, til senpai og hverandre, japansk telling

Taiso;
Noen fysiske øvelser relatert til treningen.
Bestemmes av graderingssensor

Stillinger;
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi vises på stedet
Armbevegelse for Yoi (både langsomt og hurtig)

Slag;
Seiken Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer;
Seiken Jodan Uke

Spark;
Hiza Geri

10. Mon (fom fylte 8 år tom 14 år) - Hvitt belte med orange stripe

Hvordan folde karate-gi (treningsdress)
Korrekt bæring av gi-antrekk
Betydningen av kyokushinkai
Etikette og oppførsel i dojo

Stillinger
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan ,Gedan)
Morote Tsuki (jodan, Chudan ,Gedan)

Blokkeringer
Seiken Jodan Uke
Seiken Mae Gedan Barai

Spark
Hiza Ganmen Geri
Kin Geri

Bemerk
Eleven må vise overstående teknikker i Fudo Dachi og i bevegelse i Zenkutsu Dachi. Hendene skal alltid holdes knyttede.

9. Mon – Hvitt belte med orange stripe

Elevene må sette seg inn i historien bak Kyokushinkai.

Stillinger
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke

Spark
Mae Geri Chudan Chusoku

Pusteøvelser
Nogare (Omeote og Ura)

Kumite
Sanbon Kumite (trestegsfighting)
Angrepsteknikker: 1) Jodan Oi Tsuki, 2) Chudan Oi Tsuki, 3) Gedan Oi Tsuki
Forsvarsteknikker: 1) Jodan Uke, 2) Chudan Soto Uke, 3) Gedan Barai med påfølgende Chudan Gyaku Tsuki deretter blokkering med Gedan Barai.

8. Mon – Hvitt belte med blå stripe

Stillinger
Kiba dachi

Slag
Shita tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Seiken Kagi Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Uchi Uke /Gedan Barai

Spark
Mae Geri Jodan Chusoko
Ago Mae Geri

Kumite
Yokusoku Ippon Kumite, fighting som er arrangert av eleven eller instruktøren.

7. Mon – Hvitt belte med blå stripe

Stillinger
Neko Ashi Dachi

Slag
Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke (i Kokutsu Dachi)

Spark
Mae Chusoku Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Heisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

Pusteøvelser
Ibuki Sankai

Kumite
Jiju Kumite (frifighting)

Alle slag og spark skal kunne utføres i Kiba Dachi og Zenkutsu Dachi.

6. Mon – Hvitt belte med gul stripe

Stillinger
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Somen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi Ganmen Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)

Kumite
Jiju Kumite (frifighting)

Elevene må kunne vise bevegelsene i Tsuru Ashi Dachi og utføre sidespark.

5. Mon – Hvitt belte med gul stripe

Stillinger
Moro Ashi Dachi

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan Hiji Ate

Blokkeringer
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Spark
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kumite
Jiju Kumite (frifighting)

Elevene må kunne bevegelse i Moro Ashi Dachi.

4. Mon – Hvitt belte med grønn stripe

Generelle spørsmål om karate

Stillinger
Haisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Yoko Gammen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blokkeringer
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

Spark
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Chusoko, Haisoko)
Jodan Ushiro Geri

Kata
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San

Fysiske øvelser
Armhevninger 50
Spensthopp 50
Heving til hake 10
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 3 kamper a 60 sek

3. Mon – Hvitt belte med grønn stripe

Generelle spørsmål om Karate

Stillinger
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Mae Chudan Hiji Ate
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate

Blokkeringer
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Ichi
Pinan Sono Ni
Pinan Sono San
Pinan Sono Yon
Sanchin No Kata
Sokugi T. Sono Ichi
Sokugi T. Sono Ni
Sokugi T. Sono San

Fysiske øvelser
Armhevninger 55
Spensthopp 55
Heving til hake 10
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 4 kamper a 60 sek

Elevene vil bli prøvet i bevegelse i Kake Dachi

2. Mon – Hvitt belte med brun stripe

Elevene må kunne svare på forskjellige spørsmål om Karate, samt ha god forståelse for
oppvarmingsprogrammet og kunne demonstrere forskjellige øvelser.

Slag
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Hira Ken Oroshi Uchi
Haishu Uchi (Jodan, Chudan)
Hira Ken Mawashi Uchi
Age Jodan Tsuki
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Spark
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri

Kata
Pinan Sono Go
Gekisai Dai

Fysiske øvelser
Armhevninger 60
Spensthopp 60
Heving til hake 12
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 5 kamper a 60 sek

1. Mon – Hvitt belte med brun stripe

Slag
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Kake uke (Jodan Chudan)
Chudan Haito Uchi Uke

Spark
Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri

Kata
Yantsu
Tsuki no Kata

Fysiske øvelser
Armhevninger 65
Spensthopp 65
Heving til hake 12
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 10 kamper a 60 sek