Syllabus_senior

Lærebok

Graderingspensum for voksne

10. KYU - Orange belte
Hvordan folde karate-gi (treningsdress)
Korrekt bæring av gi-antrekk
Betydningen av kyokushinkai
Etikette og oppførsel i dojo

Stillinger
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan ,Gedan)
Morote Tsuki (jodan, Chudan ,Gedan)

Blokkeringer
Seiken Jodan Uke
Seiken Mae Gedan Barai

Spark
Hiza Ganmen Geri
Kin Geri

Fysiske øvelser
Armhevninger 15
Spensthopp 15
Mageøvelser 20
Heving til hake 3
Hopp (Tobi Geri): Til et mål på samme høyde som en selv.

Bemerk
Eleven må vise overstående teknikker i Fudo Dachi og i bevegelse i Zenkutsu Dachi. Hendene skal alltid holdes knyttede.

9. KYU – Orange belte
Elevene må sette seg inn i historien bak Kyokushinkai.

Stillinger
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke

Spark
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi og Ni

Pusteøvelser
Nogare (Omeote og Ura)

Fysiske øvelser
Armhevninger 20
Spensthopp 20
Mageøvelser 25
Heving til hake 4
Hopp (Tobi Geri): Til et mål på samme høyde som en selv.

Kumite
Sanbon Kumite (trestegsfighting)
Angrepsteknikker: 1) Jodan Oi Tsuki, 2) Chudan Oi Tsuki, 3) Gedan Oi Tsuki
Forsvarsteknikker: 1) Jodan Uke, 2) Chudan Soto Uke, 3) Gedan Barai med påfølgende Chudan Gyaku Tsuki deretter blokkering med Gedan Barai.

8. KYU – Blått belte
Stillinger
Kiba dachi

Slag
Shita tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Seiken Kagi Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Uchi Uke /Gedan Barai

Spark
Mae Geri Jodan Chusoko
Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono San

Fysiske øvelser
Armhevninger 30
Spensthopp 30
Mageøvelser 30
Heving til hake 5
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10 cm

Kumite
Yokusoku Ippon Kumite, fighting som er arrangert av eleven eller instruktøren.

7. KYU – Blått belte
Stillinger
Neko Ashi Dachi

Slag
Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (Jodan,Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke (i Kokutsu Dachi)

Spark
Mae Chusoku Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Heisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

Kata
Pinan Sono Ichi

Pusteøvelser
Ibuki Sankai

Fysiske øvelser
Armhevninger 35
Spensthopp 35
Mageøvelser 35
Heving til hake 5
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 1 kamp 60 sek

Alle slag og spark skal kunne utføres i Kiba Dachi og Zenkutsu Dachi.

6. KYU – Gult belte
Stillinger
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Somen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi Ganmen Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan,Chudan)

Blokkeringer
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)

Kata
Pinan Sono Ni

Fysiske øvelser
Armhevninger 40
Spensthopp 40
Mageøvelser 40
Heving til hake 8
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 15 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 1 kamp 60 sek

Elevene må kunne vise bevegelsene i Tsuru Ashi Dachi og utføre sidespark.

5. KYU – Gult belte
Stillinger
Moro Ashi Dachi

Slag
Shotei Uchi (Jodan,Chudan, Gedan)
Jodan Hiji Ate

Blokkeringer
Shotei Uke (Jodan, Chudanc, Gedan)

Spark
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono San

Fysiske øvelser
Armhevninger 45
Spensthopp 45
Mageøvelser 45
Heving til hake 8
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 15 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 1 kamp 60 sek

Elevene må kunne bevegelse i Moro Ashi Dachi.

4. KYU – Grønt belte
Generelle spørsmål om karate

Stillinger
Haisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Yoko Gammen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blokkeringer
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

Spark
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Chusoko, Haisoko)
Jodan Ushiro Geri

Kata
Sanchin No Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni, San

Fysiske øvelser
Armhevninger 50
Spensthopp 50
Mageøvelser 50
Heving til hake 10
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 3 kamper a 60 sek

3. KYU – Grønt belte
Generelle spørsmål om Karate

Stillinger
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate

Blokkeringer
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Yon

Fysiske øvelser
Armhevninger 55
Spensthopp 55
Mageøvelser 55
Heving til hake 10
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 4 kamper a 60 sek

Elevene vil bli prøvet i bevegelse i Kake Dachi

2. KYU – Brunt belte
Elevene må kunne svare på forskjellige spørsmål om Karate, samt ha god forståelse for
oppvarmingsprogrammet og kunne demonstrere forskjellige øvelser.

Slag
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Hira Ken Oroshi Uchi
Haishu Uchi (Jodan, Chudan)
Hira Ken Mawashi Uchi
Age Jodan Tsuki
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Spark
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri

Kata
Pinan Sono Go
Geksai Dai

Fysiske øvelser
Armhevninger 60
Spensthopp 60
Mageøvelser 60
Heving til hake 12
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 5 kamper a 60 sek

1. KYU – Brunt belte
Slag
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ippon Ken Tsuki(Jodan, Chudan, Gedan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Kake uke
Chudan Haito Uchi Uke

Spark
Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri

Kata
Yantsu
Tsuki no Kata

Fysiske øvelser
Armhevninger 65
Spensthopp 65
Mageøvelser 65
Heving til hake 12
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 10 kamper a 60 sek

Shodan 1.DAN – Sort belte (1 stripe) Sempai
Merk at ved forsøk på Shodan skal samtlige foregående teknikker fremvises på en måte som
overstiger kravene til 1.Kyu. Enhver grunnleggende teknikk må kunne utføres korrekt. Alle teknikker kan kreves fremvist i Gyaku.

Merk
Kandidaten må være i fysisk stand til å gjennomføre alle teknikkene og øvelsene. Det tas ikke hensyn til midlertidige skader. Sykdom eller lignende vil ikke bli sett på som unnskyldning.

Slag
Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)
Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Ulike måter å blokkere med bena
Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
Osae Uke
Morote Haito Uchi Uke

Spark
Kake Geri (Kakato), (Jodan, Chudan)
Ushiro Mawashi Geri (Jodan, CHudan, Gedan)

Kata
Tensho
Saifa
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San In Ura

Fysiske øvelser
Armhevninger 100
Spensthopp 100
Mageøvelser 100
Heving til hake 15
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30 cm

Kumite
Jiju Kumite (frifighting) 20 kamper a 60 sek

Renraku (kombinasjonsteknikker)
(1) Mawashi Geri, (2) Ushiro Mawashi Geri, (3) Jodan Mae Geri, (4) Mawashi Geri, (5) Ushiro
Mawashi Geri

Nidan 2.DAN – Sort belte (2 striper) Sempai
Merk
Ved gradering vil kandidaten bli testet i tidligere gjennomgåtte graderingsteknikker og Kata.

Slag
Toho Uchi (Jodan)
Keiken Uchi

Blokkeringer
Hiji Uke (Chudan, Gedan, Jodan)
Gedan Shotei Morote Uke
Gedan Shuto Morote Uke

Spark
Tobi Ushiro Geri
Tobi Ushiro Mawashi Geri
Tobi Mawashi Geri
Age Kakato Ushiro Geri

Kata
Kanku
Gekisai Sho
Seienchin
Pinan Sono Ichi i Ura

Kumite
Jiju kumite (frifighting) 30 kamper a 60 sek

Sandan 3.DAN – Sort belte (3 striper) Sensei
Merk
Ved gradering vil kandidaten bli testet i tidligere gjennomgåtte graderingsteknikker og Kata, og da med vekt på Kata. Kandidaten vil bli grundig testet i å instruere i oppvarmingsøvelser, tøyeøvelser og alle teknikker og Kata. Det legges stor vekt på kandidatens evne til å formidle kunnskap og utvise stor forståelse for bruken av de ulike teknikkene i selvforsvar. Det vil også bli testet i bruken av selvforsvarsteknikker mot en eller flere motstandere.

Kata
Sushi Ho
Garyu
Seipai
Pinan Sono Ni i Ura

Kumite
Jiju kumite (frifighting) 40 kamper a 60 sek

Det vil bli lagt vekt på evnen til å formidle kunnskap om Kumite og oppbygningen av en Kumite økt.

Tameshiwari (knusing)
Kunnskap om Tameshiwari og kunne utføre det i praksis

Yondan 4.DAN – Sort belte (4 striper) Sensei
Merk
Ved gradering vil kandidaten bli testet i tidligere Kata. Kandidaten vil bli grundig testet i å instruere i oppvarmingsøvelser, tøyeøvelser og alle teknikker og Kata. Det legges stor vekt på kandidatens evne til å formidle kunnskap og utvise stor forståelse for bruken av de ulike teknikkene i selvforsvar. Det vil også bli testet i bruken av selvforsvarsteknikker mot en eller flere motstandere.

Kumite
Jiju kumite (frifighting) 40 kamper a 60 sek

Det vil bli lagt vekt på evnen til å formidle kunnskap om Kumite og oppbygningen av ulike kumite økter.

Tameshiwari (knusing)
Kunnskap om Tameshiwari og kunne utføre det i praksis