Tryg Forsikring

Norges kampsportforbund samarbeider med Tryg Forsikring om å levere gode forsikringer til våre medlemmer. Det betyr at du som medlem i en kampsportsklubb, som igjen er medlem av forbundet, har en ulykkesforsikring som dekker deg på trening og konkurranse. Som medlem av Norges kampsportforbund kan du også få gunstige rabatter hos Tryg forsikring på dine private forsikringer.

Forsikring barneidrett – t.o.m. 12 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om forsikringen hos Norges idrettsforbund.


Ulykkesforsikring 13-75 år

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg forsikring. Ulykkesforsikringen er betalt via en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Om du skal benytte forsikringen må du fylle ut et skjema hos Tryg etter veiledningen herunder. Forsikringsbevis finnes nederst på denne siden.

Melde ulykkesskade til Tryg.

Primærløsningen for å melde skade er å benytte følgende link:

http://www.tryg.no/meld-skade/skadeskjema/ulykke.html

Dette er et generelt skadeskjema for ulykke, og har også spørsmål som kan være lite relevante i NKF sammenheng. Slike spørsmål hopper man over, og går videre i skjemaet.

Man begynner med å krysse av for forbundsavtale, og oppgir avtalenummeret som er 6505854. Deretter fyller man ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne.

De som har spørsmål kan kontakte Tryg på følgende måte:

Mailadresse: Personskade@tryg.no
Telefon / gruppenummer: 55172369

Vilkår for ulykkesforsikringen finnes nederst på siden

Forsikringsbevis og vilkår