Aktiviteter for deg?

21. mar, 2019

Årsmøtet ble gjennomført torsdag 21 mars kl 1900-1925 i dojo. Regnskap 2018 og budsjett 2019 godkjent. Medlemsavgift forblir som tidligere kr 400,-

Styret 2019/2020:
Leder Monica Johansen (valgt for to år).
Nestleder Hege Helleseth (valgt for et år)
Medlem Paul Johansen og varamedlem Aras Balciunas. Begge valgt for et år.

 

17. mar, 2019

Norgesmester i fullkontakt karate og sølvmedalje i kata samt premie for raskeste seier. Gratulerer til Sandra🇳🇴

Lasse møter for god motstand, men går gode kata. Kvalifiserer seg til rekvalifiseringen, men måtte gi tapt. 5 plass. Stå på videre Lasse.

30. jan, 2019
Sanda (kinesisk kickboksing)
 
Det ble en super økt med Jose Aguilar på mandag. Det ble drillet i forskjellige oppvarmingsøvelser, styrke, utholdenhet og en god del bokseteknisk underveis med sparring og litt fysisk på slutten. Det ble nok noen såre neser og tunge overarmer, men det må til skal vi komplettere kampsporten vår så godt vi kan. Vi har fått oppgaver å jobbe videre med til Jose kommer tilbake mandag 18 februar så vi står på videre.
27. jan, 2019

Sandatrening seniorpartiet mandag 1900-2030

Kommende mandag, 28 januar, kommer Jose Aguilar som gjesteinstruktør i sanda. Jose har lang fartstid i kampsport og har vært norgesmester i sanda flere ganger. Det blir spennende å få han som trener en gang i måneden på seniorpartiet.

1. jan, 2019
Kjære medlemmer!
 
Styret kaller herved inn til årsmøte i Fyllingen Karateklubb torsdag 21 mars 2019 kl 19.00 i dojo.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 28 februar.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse vil bli sendt pr.epost etter henvendelse fra medlemmet.
For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
 
Mvh
styret