18. aug, 2015

Instruktørmøte!

Det blir instruktørmøte på torsdag 20 august kl 18.00 i Lyngfaret dojo. Hjelpeinstruktører kan også stille. Hjelpeinstruktørene må ta med utfylte skjema for høsten eller levere disse på første trening hvis de ikke kan stille på møtet.