15. nov, 2015

Prøvegradering!

Prøvegradering for barn torsdag 19 november kl 1800!

Barn under 15 år, som skal opp til gult belte eller høyere, skal gjennom en obligatorisk prøvegradering der vi sjekker om kandidatene har den nødvendige interesse og kunnskap som trengs for disse gradene. Hvis kandidatene ikke innehar den nødvendige kompetanse vil graderingen deres bli utsatt til neste år. De som skal opp til grønt belte eller høyere må normalt vente minst i et helt år med et normalt treningsfremmøte.

Følgende kandidater kan stille til prøvegradering i Lyngfaret dojo.
Kasprzyk, Julia Ewa
Michelsen, Ina-Magrethe Iversen
Kvarv, Kim-Jarle
Taranger, Mathias Lorentz
Jørgensen,Thorsen Jørgen
Skjold, Martin
Grimholt, Martin