8. des, 2015

Vellykket Moncup 11

Det ble en vellykket Moncup i Laksevåghallen lørdag 5 desember. Ca 70 barn fordelt på fire aldersgrupper og på fire matter fikk prøve seg. Noen for første gang og andre for 11. gang. Totalt ble det gått ca 300 kamper. Enkelte klarte faktisk å gå 12 kamper på to timer. Stolte barn med foreldre og kjente forlot Laksevåghallen denne dagen.

Tusen takk til alle som bidro med sin hjelp og støtte. Uten dere ville dette blitt vanskelig å gjennomføre.