28. jan, 2016

Innkalling til årsmøtet 2016

Det innkalles herved til årsmøte i Fyllingen Karateklubb torsdag 25 februar kl 20.00 i Lyngfaret 72. Årsmøtedato ble utlyst på vår nettside 10 januar 2016.

Innkallingen er sendt ut til de av våre medlemmer som er fylt 15 år eller eldre på årsmøtedato. Er du 14 år eller yngre og ønsker tilsendt årsmøtedokumenter må du henvende deg til klubbstyret ved leder, Paul Johansen.

For å kunne stille på årsmøtet må du må være personlig medlem og betalt kontingent for 2016. I tillegg må du være fylt 15 år for å kunne stille til valg og ha stemmerett. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Disse kan du få tilsendt ved å kontakte styrets leder, Paul Johansen.

 Epost til klubben: fyllingen.karateklubb@gmail.com