11. sep, 2016

Gradering til Jul

Graderingsdatoer til Jul er søndag 4 desember for ungdom/voksen og torsdag 8 desember for barn. Graderingstart søndag 4/12 er kl 1100 og torsdag 8/12 er kl 1730.

Graderingsavgift(inkl evnt nytt belte)
Kr 100,- Rødt tom grønt belte
Kr 200,- Brunt belte (2 & 1 kyu/mon)


Kort om graderingskrav;

Barn 6-7 år: Du må ha deltatt jevnlig på treninger gjennom hele semesteret. Ingen minimumskrav for fremmøte for denne aldersgruppen.

Barn 8 år og eldre: Må ha deltatt på minimum 24 treninger(24 treningstimer) i perioden frem til graderingen. Obs! Det er kun 28 treninger denne høsten.
 
Ungdom/voksen fom 15 år: Må ha deltatt på minimum 16 treninger(24 treningstimer) i perioden frem til graderingen. 

Barn som skal opp til gult belte eller høyere må igjennom en kvalitetstest for å kunne kvalifisere seg til selve graderingen.

Etter beltegrad 5 kyu/5 mon/gult belte gjelder andre krav om fremmøte. F.eks 32 treninger(48 treningstimer) for ungdom/voksen og 48 treninger(48 treningstimer) for barn.

Det bemerkes at alt dette er minimumskrav.
Å ha en god fremferd og væremåte samtidig som at treningsiveren og læreeevnen er stor vil ha en positiv verdi med tanke på hvor raskt en kan stige i beltegradene. Det motsatte vil selvfølgelig være et hinder i denne utviklingen for den enkelte.