29. nov, 2016

Nissesparring!

Tradisjonen tro vil det bli nissesparring for ungdom/voksen/dedikert onsdag 28 desember kl 1800 i Lyngfaret Dojo.