18. jan, 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 i Fyllingen Karateklubb vil bli avholdt torsdag 23 mars kl 20.00 i festlokalene til Lyngfaret Borettslag vis a vis dojo.

Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelige for våre medlemmer senest 1 uke før.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 8 mars.