14. mar, 2017

Årsmøtet 2017

Årsmøtedokumentene er nå klare til utsending. Disse kan du som medlem få tilsendt ved å henvende deg til e-post; fyllingen.karateklubb@gmail.com

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Valgkomiteen støtter styrets forslag til nytt styre.
Leder Monica Johansen, nestleder Hege Helleseth, medlemmer Jostein Olsen, Steinar Nordnæs & Paul Johansen. Varamedlemmer Madeleine Elsafadi & Kasper Stavang.