12. jul, 2017

Antall treningsdager i høst!

Høsten 2017 inneholder 29 ordinære treningsdager(ingen trening i høstferien). I tillegg kommer treninger på torsdager for ungdom/voksen/dedikert og evnt. andre treningstimer i uken som det gjerne kan bli kalt inn til. Dette kan være greit å vite for de som skal prioritere gradering til jul.

Gradering barneparti:
Deltatt på minst 24 treningstimer. Etter blått belte, 7 mon, kan gradering skje kun etter anbefaling fra din sensei.

Gradering voksenparti:
Deltatt på minst 24 treningstimer(16 treninger) i perioden opp mot graderingen. Etter gult belte, 5 kyu, gjelder regelen om minst 48 treningstimer (32 treninger) og etter brunt belte, 1kyu, gjelder regelen om 96 treningstimer (64 treninger)

I tillegg skal du ha fungert som hjelpeinstruktør hvis du skal gradere deg til 3 kyu/3 mon eller høyere.