31. jan, 2018

Innkalling til årsmøte 22 mars!

Innkalling til årsmøte i Fyllingen Karateklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Fyllingen Karateklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 22 mars 2018 kl 19.00 i dojo.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5 mars til epost: fyllingen.karateklubb@gmail.com 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse vil bli sendt medlemmet pr.epost ved henvendelse.
For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Mvh
styret