7. mai, 2018

Gradering til sommeren!

Onsdag 6 juni kl 1800 avholdes det gradering for juniorpartiet. Der er ikke mange aktuelle kandidater denne gangen, men de få som har oppfylt kravene om fremmøte og innehar den nødvendige kompetansen vil få tilbud om å stille til gradering. Det vil ikke bli avholdt gradering for seniorpartiet.
 
Graderingsavgift er kr 200,- som kan betales kontant eller med VIPPS til 91846922 før graderingstart. Betaler du med VIPPS må du oppgi hva betalingen gjelder. Eventuelt nytt belte kommer i tillegg med kr 50,-