1. jan, 2019

Årsmøtet 2019

Kjære medlemmer!
 
Styret kaller herved inn til årsmøte i Fyllingen Karateklubb torsdag 21 mars 2019 kl 19.00 i dojo.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 28 februar.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse vil bli sendt pr.epost etter henvendelse fra medlemmet.
For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
 
Mvh
styret