Etikette for foresatte

Retningslinjer for foreldre/foresatte

Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv og alle rundt deg. Viktige spørsmål kan være:

•         Hva er ditt engasjement rettet mot?
•         Hvem er ditt engasjement rettet mot?
•         Hvordan påvirker ditt engasjement barna?
•         Hva tenker barnet om ditt engasjement?
•         Hva skjer når/dersom ditt positive engasjement går over i et negativt engasjement?
 

Veileder for foreldre/foresatte i Fyllingen Karateklubb

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Fyllingen Karateklubb, men er du med følger du våre regler.

Vær med å bidra med f.eks å rigge opp utstyr etc. i forbindelse med stevner og aktiviteter.

Gi oppmuntring til deltagere før, under og etter kampene.

Hjelp barnet ditt til å tåle både seire og tap.

Respekter lagleder/oppmann sitt valg av deltagere til stevner og aktiviteter.

Støtt dommerne, ikke kritiser dommeravgjørelser.

Lær barna folkeskikk. Gå selv foran med et godt eksempel.

Motiver barna til å være positive på trening.

Vis god sportsånd og respekt for andre.

Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.

Engasjer deg, men husk at det er barnet som er i aktivitet – ikke du.

Sette deg inn i organisasjonsstrukturen og kommuniserer riktig tjenestevei.

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.

Holde deg oppdatert om klubbens aktiviteter via klubbens nettside og/eller fb-gruppe.  

Dugnad

Driften i Fyllingen Karateklubb preges av frivillighet og det forventes at foreldre deltar på dugnadsarbeid når behovet melder seg. Dette bidrar til en sunn klubbøkonomi, og kommer utøverne til gode i form av gode aktivitetstilbud, subsidierte stevner/turer, og ulike sosiale og sportslige arrangementer. Dugnad kan være arbeid på arrangementer og stevner, loddsalg, kjøring til/fra stevner m.m.
-  Dugnadsarbeid bygger fellesskapsfølelse og lagånd, og bidrar til å bli kjent med andre i klubben!
-  Hvis alle bidrar, blir det mindre arbeid på hver enkelt!
-  Dugnad kan være gøy, tenk positivt