22. jun, 2019

Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble gjennomført torsdag 21 mars kl 1900-1925 i dojo. Regnskap 2018 og budsjett 2019 godkjent. Medlemsavgift forblir som tidligere kr 400,-

Styret 2019/2020:
Leder Monica Johansen (valgt for to år).
Nestleder Hege Helleseth (valgt for et år)
Medlem Paul Johansen og varamedlem Aras Balciunas. Begge valgt for et år.